Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Dbamy o środowisko

Zakład Gospodarki Komunalnej Janów Sp. z o.o.

Mapa

strony

Infrastruktura

Zamówienia

Wyniki zamówień

Informacja o wyborze oferty na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ponik, Hucisko oraz Bystrzanowice Dwór

Informacja o wyborze oferty na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ponik, Hucisko oraz Bystrzanowice Dwór

Informujemy, że w postępowaniu w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo finansowym operacji, realizowanym na podstawie ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 349 z późn. zm.) przeprowadzono ocenę ofert i za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 4 złożoną przez przedsiębiorstwo ZTHU Stanisław Krupiński.

Następnie wezwano firmę oferującą najniższą cenę do  przedstawienia dokumentów wymienionych w rozdziale IV ust. 4 i 5 zapytania ofertowego. Po przeanalizowaniu złożonej dokumentacji stwierdzono, że ZTHU Stanisław Krupiński spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz brak jest podstaw do wykluczenia firmy z udziału w postępowaniu.

Tym samym zawiadamiamy, że oferta przedsiębiorstwa ZTHU Stanisław Krupiński z siedzibą we Wrzosowej przy ul. Wesołej 13 zostaje wybrana, w związku z czym w dniu 29 marca 2018 r. w siedzibie ZGK Janów Sp. z o.o. zostanie podpisana umowa  z wybranym wykonawcą na wykonanie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ponik, Hucisko oraz Bystrzanowice Dwór”.

Dziękujemy wszystkim przedsiębiorcom za udział w postępowaniu.

Zdjęcie: Widok zewnątrz, przy garażu.
Logo serwisu.

ZGK Janów
Sp. z o.o.

Zdjęcie: Widok wewnątrz.
Zdjęcie: Widok zewnątrz, od strony polany.
Zdjęcie: Beczkowóz.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Lorem ipsum sit dolor

Formularz zgłoszenia
stanu licznika wody

Ukryj moduł.