Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Dbamy o środowisko

Zakład Gospodarki Komunalnej Janów Sp. z o.o.

Mapa

strony

Aktualności

Zakaz podlewania

Zarządzenie Nr 01/VI/2021

 Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej Janów Sp. z o.o.

z dnia 19 czerwca 2021 r.

w sprawie zakazu używania wody z wodociągów gminnych do celów innych niż spożywanie przez ludzi i zwierzęta gospodarskie oraz higiena osobista.

Działając na podstawie § 12 ust. 2 Aktu Założycielskiego Spółki /umowa spółki z dn. 1 lipca 2011 r. repetytorium A Nr 3148/2011/ oraz § 3 ust. 3 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Janów /Dz. Urz. Woj. Śl z dnia 04.10.2018 r. ze zm./ zarządzam, co następuje:

§ 1

Z powodu obniżenia poziomu lustra wody w studniach głębinowych zabrania się w godzinach od 5:00 do 23:00 używania wody z wodociągów gminnych do celów innych niż spożywanie przez ludzi i zwierzęta gospodarskie oraz higiena osobista. W szczególności zakaz obejmuje pobieranie wody z gminnych urządzeń wodociągowych do podlewania ogródków, trawników, zieleńców przydomowych, upraw rolnych oraz do napełniania basenów.

§ 2

Do kontroli przestrzegana zakazu upoważnia się pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej Janów Sp. z o.o.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje do odwołania.

                                                                                                     PREZES ZARZĄDU

                                                                                                    Michał Napora

 

 

19

CZE

2021

1241

razy

czytano

45/51

zgk-janow.pl

Zdjęcie: Widok zewnątrz, przy garażu.
Logo serwisu.

ZGK Janów
Sp. z o.o.

Zdjęcie: Widok wewnątrz.
Zdjęcie: Widok zewnątrz, od strony polany.
Zdjęcie: Beczkowóz.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Lorem ipsum sit dolor

Formularz zgłoszenia
stanu licznika wody

Ukryj moduł.