Ciekawostki
  • ZGK Janów Sp. z o.o. na co dzień użytkuje 30 obiektów zlokalizowanych na terenie całej gminy Janów. Dbamy między innymi o 14 ujęć i 1 przepompownię wody oraz o oczyszczalnię i 11 przepompowni ścieków.dalej
  • W 2015 r. wydobyliśmy 354 tys. m3 wody. Ilość ta wystarczyłaby do napełnienia 154 basenów olimpijskich.dalej
  • Gdyby wydobytą przez nas wodą napełnić wiadra i ustawić je jedno za drugim, to utworzyłyby trasę z Janowa do Wenecji (ponad 1000 km).dalej

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NA BUDOWĘ KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI PONIK, HUCISKO ORAZ BYSTRZANOWICE DWÓR.

Strona główna » Zamówienia » Wyniki zamówień » INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NA BUDOWĘ KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI PONIK, HUCISKO ORAZ BYSTRZANOWICE DWÓR.

wielkość tekstu: A | A | A

Informujemy, że w postępowaniu w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo finansowym operacji, realizowanym na podstawie ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 349 z późn. zm.) przeprowadzono ocenę ofert i za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 4 złożoną przez przedsiębiorstwo ZTHU Stanisław Krupiński.

Następnie wezwano firmę oferującą najniższą cenę do  przedstawienia dokumentów wymienionych w rozdziale IV ust. 4 i 5 zapytania ofertowego. Po przeanalizowaniu złożonej dokumentacji stwierdzono, że ZTHU Stanisław Krupiński spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz brak jest podstaw do wykluczenia firmy z udziału w postępowaniu.

Tym samym zawiadamiamy, że oferta przedsiębiorstwa ZTHU Stanisław Krupiński z siedzibą we Wrzosowej przy ul. Wesołej 13 zostaje wybrana, w związku z czym w dniu 29 marca 2018 r. w siedzibie ZGK Janów Sp. z o.o. zostanie podpisana umowa  z wybranym wykonawcą na wykonanie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ponik, Hucisko oraz Bystrzanowice Dwór”.

Dziękujemy wszystkim przedsiębiorcom za udział w postępowaniu.

ZGK Janów Sp. z o.o.
ul. Leśna 3/1, 42-253 Janów

tel.: 34/ 363-40-34, 66/ 999-66-36
e-mail: biuro@zgk-janow.pl

  • gal-zlo8
  • gal-zlo7
  • gal-zlo6
  • gal-zlo5
  • gal-zlo4
Zakład Gospodarki Komunalnej Janów Sp. z o.o. Działalność usługowa w zakresie gospodarki komunalnej. Dostarczanie wody, przyjmowanie i oczyszczanie ścieków. Utrzymanie w pełnej sprawności oczyszczalni ścieków oraz przepompowni.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna